برای ارسال سفارس در سایت آریا طب فقط کافیست ۳ مرحله زیر را انجام دهید.

 

۱

۲

۳
essaymoment